Θέλετε να ανυψώσετε την καριέρα σας;

Αναζητούμε συνεχώς νέα ταλέντα για να μπουν στην ομάδα μας:

 

 

 

 

 

 

 

Αναζητούμε συνεχώς νέα ταλέντα για να ενταχθούν στην ομάδα μας!

 

 

 

 

Αναζητούμε συνεχώς νέα ταλέντα για να ενταχθούν στην ομάδα μας!

Αναζητούμε συνεχώς νέα ταλέντα για να ενταχθούν στην ομάδα μας!

ΤΕΧΝΙΚΌ ΤΜΉΜΑ

ΠΩΛΉΣΕΙΣ

IT, ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ

ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

Τα εργαλεία ανάγνωσης οθόνης δεν μπορούν να διαβάσουν τον ακόλουθο χάρτη που διαθέστει δυνατότητα αναζήτησης.

Χρησιμοποιήστε αυτό τον σύνδεσμο για να εμφανίσετε την σελίδα Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας και αναζητήστε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε μια πιο προσβάσιμη μορφή.