Κοινοποίηση αυτής της θέσης εργασίας
Υποβολή αίτησης τώρα

Υποβολή αίτησης εργασίας

Χώρα:  Greece
Θέση: 

Athens, GR

Στοιχεία θέσης: 
Είδος Απασχόλησης:  Μη καθορισμένος όρος
Θέση πλήρους/μερικής απασχόλησης:  Full time

Site Manager for IC

Στην Konecranes, πιστεύουμε ότι η εξαιρετικη πελατειακή εμπειρία είναι χτισμένη στους ανθρώπους πίσω από το όνομα της Konecranes - άνθρωποι που δεσμεύονται να παρέχουν στους πελάτες μας ανυψωτικό εξοπλισμό και υπηρεσίες που ανυψώνουν τις επιχειρήσεις τους. Ό, τι κάνουμε, το κάνουμε με πάθος και όραμα. Αυτό κάνει την Konecranes μοναδικό χώρο εργασίας.

Για να ενισχύσουμε την ομάδα μας στην Ελλάδα, προσλαμβάνουμε στην περιοχή της Αθήνας:

 

Site Manager (f/m)

 

Ο ρόλος της διαχείρισης του έργου (project management) είναι να διαχειριστεί ολόκληρο το έργο της γερανογέφυρας, με τον καθιερωμένο προϋπολογισμό, το πεδίο εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα και με την ευθύνη για τα αποτελέσματα και την ικανοποίηση του πελάτη. Ο διαχειριστής έργου (project manager) λειτουργεί ως η κύρια επαφή με τον πελάτη κατά την εκτέλεση του έργου.


Οι διαχειριστές έργων πρέπει να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για τα έργα που τους ανατίθενται να διαχειρίζονται και πρέπει να επενδύσουν χρόνο και ενέργεια για να κατανοήσουν πλήρως το πεδίο και τις απαιτήσεις κάθε έργου, και να βοηθήσουν ώστε η εκτέλεση να ανταποκριθεί στην προσδοκία του έργου. Η διαχείριση του έργου πρέπει να κατανοήσει τον αντίκτυπο της επιτυχούς εκτέλεσης σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς (προμηθευτές, πελάτες, χρηματοδότηση, πωλήσεις και διαχείριση) και να προγραμματίζει και να εκτελεί λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα όλων των εμπλεκομένων.

 

Ευθύνες:
• Διατήρηση και διανομή των πρακτικών των συναντήσεων
• Διοργάνωση και εκπροσώπηση συναντήσεων έναρξης έργων (Kick off meetings)
• Οικονομική διαχείριση και εκτέλεση του έργου
• Διαχείριση αρχείων Υποβολής Έργων
• Διαχείριση χρονοδιαγράμματος έργου
• Οργάνωση και διαχείριση των απαιτούμενων εργασιών ολοκλήρωσης έργου
• Υποστήριξη στην προσωρινή και οριστική παράδοση έργου (SAT - Site Acceptance Testing)
• Οργάνωση και παράδοση των τεχνικών φακέλων
• Επίβλεψη της υπεργολαβικής κατασκευής γερανογεφυρών όσον αφορά στα  χρονοδιαγράμματα και την ποιότητα
• Προετοιμασία υποβολής εκθέσεων εκτέλεσης έργου (Post Mortem Reporting και Lessons Learned)

Η διαχείριση του έργου έχει συνεχή ευθύνη να κοινοποιεί την κατάσταση του έργου στη διοίκηση. Η ικανότητά μας να δημιουργούμε ικανοποιημένους πελάτες εξαρτάται από τη συμπεριφορά μας σε ολόκληρο το σύνολο της εμπειρίας του πελάτη, η πλειοψηφία των οποίων είναι μέσω της επικοινωνίας των επί τόπου Διαχειριστών έργων. Η αγοραστική εμπειρία των πελατών μας μπορεί να μας ξεχωρίσει (θετικά ή αρνητικά).


Προσόντα:
• Μηχανικός ή παρόμοια εκπαίδευση
• Εμπειρία με την παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία γερανογέφυρας, ή παρόμοια/σχετική εμπειρία, απαιτείται.
• Εμπειρία στις επί τόπου εγκαταστάσεις
• Η προηγμένη τεχνογνωσία στα προϊόντα γερανογεφυρών είναι ένα πλεονέκτημα
• Τεχνοοικονομική προσέγγιση/σκέψη
• Ομαδικότητα, οργανωτικές δεξιότητες, αυτοπεποίθηση
• Ικανότητα συνεργασίας με άλλα τμήματα της εταιρείας / ομάδας
• Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, τόσο γραπτές όσο και προφορικές στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα
• Ικανότητα να χειρίζεται και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά πολλαπλά καθήκοντα σε έργα που εκτελούνται ταυτόχρονα, και εμπειρία στην επίλυση προβλημάτων και επίλυση συγκρούσεων.
• Προχωρημένες δεξιότητες στον υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένου του MS Office
• Πρέπει να έχει ισχυρή τεχνική ικανότητα και επιθυμία να κατανοήσει πλήρως τα προϊόντα και τις διαδικασίες μας

• Δίπλωμα οδήγησης σε ισχύ

 

Οι υπεύθυνοι έργων πρέπει να καταπιάνονται συνεχώς με τον τομέα της διαχείρισης έργων. Ο τομέας της Διοίκησης του Έργου απαιτεί από τον υπεύθυνο την επιθυμία να μάθει και να βελτιωθεί, τόσο τεχνικά (σχετικές στη βιομηχανία μας) όσο και λειτουργικά (που σχετίζονται με το πεδίο της διαχείρισης του έργου). Οι υπεύθυνοι έργων πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξή τους, εμπλεκόμενοι με εσωτερικούς και εξωτερικούς ειδικούς, να προσπαθήσουν συνεχώς να επεκτείνουν τις γνώσεις τους.

Η Διαχείριση Έργων είναι το σημείο επαφής για όλες τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πελατών και των ενδιαφερομένων μερών. Η διαχείριση του έργου πρέπει να είναι μια προσβάσιμη, ενημερωμένη, χρήσιμη και πολύτιμη για τον πελάτη αλληλεπίδραση. Οι υπεύθυνοι έργων πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι για τους ενδιαφερόμενους, να ανταποκρίνονται αμέσως στα αιτήματα των ενδιαφερομένων για πληροφορίες και να είναι επαρκώς ενημερωμένοι για την παροχή πληροφοριών όταν τους ζητούνται, άμεσα και αποτελεσματικά.

Αν ψάχνετε για μια καριέρα σε έναν οργανισμό που δίνει αξία στο προσωπικό του και αναγνωρίζοντας την ατομική δέσμευση, τότε γιατί να περιμένετε; Κάντε αίτηση τώρα.

 

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση, στείλτε επιστολή υποψηφιότητας και βιογραφικό σημείωμα μέσω της πύλης εφαρμογής στη διεύθυνση www.konecranes.gr


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.konecranes.gr

 

Υποβολή αίτησης τώρα

Υποβολή αίτησης εργασίας

Εύρεση παρόμοιων θέσεων εργασίας: